Projectbegeleiding en management

Heeft u geen tijd om uw kennisniveau op peil te houden aangaande de opslag en verwerking van grond- en baggerstromen?                                                                                                             

Slibbank Nederland is uw partner en kan u ontzorgen middels haar expertise op dit gebied.