Projectbegeleiding en – management

Heeft u geen tijd om uw kennisniveau op peil te houden aangaande de opslag en verwerking van grond- en baggerstromen? Slibbank Nederland is uw partner en kan u ontzorgen middels haar expertise op dit gebied. Voor meer informatie, neem contact met ons op.

Diensten