projecten overzicht

Project Tull en Het Waal

Wij hebben een samenwerking met Dekker Futerra voor het verwerken van 1.000.000 m3 baggerspecie kLasse A en B voor het verontdiepen en de herontwikkeling van de Honswijkerplas te Tull en Het Waal. Wij verzorgen de beoordeling van de rapportages en de meldingen conform Besluit Bodemkwaliteit.

 

Meer informatie over dit project
Status:
In uitvoering
Jaar:
2016
Disciplines:

beoordeling conform Bbk

Omschrijving:

Wij beoordelen voor de klant de gegevens conform vergunning en Bbk.