Grond en baggerspecie

100% beheersing van grond en grondstromen vraagt meer aandacht dan u op het eerste gezicht misschien zou vermoeden.

Secundaire grond, bagger en bouwstoffen zijn niet zomaar herbruikbaar. De oplossingsrichting vraagt om veel kennis en expertise.

Grond en baggerspecie

Partijkeuring AP04

Een partijkeuring AP04 is een type bodemonderzoek dat wordt uitgevoerd om de kwaliteit en geschiktheid van een partij grond te beoordelen. Hier is een korte samenvatting:

 

1. Doel: Het doel van een partijkeuring AP04 is om inzicht

/partijkeuring

Afval- en reststromen waardevol en duurzaam inzetten

Vrijwel iedere afvalstof ontstaat vanuit een productieproces. In een circulaire economie beschouwen we deze reststoffen als verspilling. Door grondstof- en afvalstromen in kaart te brengen en daarop ook uw (productie)processen af te stemmen, creër

Afvalmanagement en grondstoffen

Verwaarding van materialen en reststoffen

Reststromen van bedrijven worden veelal afgezet c.q. niet altijd optimaal verwaard. Bedrijven denken daar zelf beperkt over na; verwaarden van reststromen is niet hun kernactiviteit. Slibban

locatiebeheer

Gebiedsontwikkeling & bouwgeschikt maken

Gebiedsontwikkeling en bouw- en infraprojecten kenmerken zich door frequente aan- en afvoer van grond, bouw- en afvalstromen. Uiteenlopende processen en een diversiteit aan betrokkenen dienen op elkaar te worden afgestemd. 

Gebiedsontwikkeling