TULL Honswijkerplas

-

Contactpersoon M. Peelen 06-53 264 506

nabij Tull en 't Waal, rechteroever Lek

Openingstijden maandag t/m vrijdag 07.00 -16.00 

-

Voor het verontdiepen en de herontwikkelen van de Honswijkerplas wordt   1.000.000 m3  baggerspecie klasse A en B verwerkt. 

Wij verzorgen wij de beoordeling van de rapportages en de meldingen conform Besluit Bodemkwaliteit.

 

In samenwerking met Dekker Groep