Visie en waarden

We streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). We ondernemen op basis van MVO en zetten met name in op duurzame circulaire biobased gestuurde economie. Inzet van terug leveren van baggerspecie naar grond heeft positieve economische, ecologische en maatschappelijke effecten.

Slibbank wil samen met haar partners van regionale geoogste organische reststromen een variëteit van verschillende soorten grond produceren.