Advisering

Heeft u vragen over de certificering van toepassings- en opslaglocaties voor grond en bagger, kwalificering of afzetmogelijkheden van grond en bagger?                                                          Wij zetten onze expertise en ervaring graag voor u in :

  • Besluit Bodemkwaliteit
  • Partijkeuringen
  • Omgevingsvergunning
  • Watervergunning
  • Wet Milieubeheer
  • Wet Bodembescherming
  • VKB Protocollen
  • BRL Certificering
  • Bodemonderzoeken